Tuesday, December 23, 2014

Christmas poem

Cá bhfuilir, a Íosa?
Le hAodán Ó Sé.
  
Flosc na Nollag ag dul i dtreise Christmas bustle building up
Féile mhór an chaiteachais The great feast of spending
Féile ghéar an uaignis The sharp feast of loneliness
Cá bhfuilir, a Íosa?                         Where are you, Jesus?

Nuacht an lae as gach aon chearn Headlines from around the world
Féile fola an achrainn The blood feast of conflict
Féile shearbh gan dídean                 The bitter feast of homelessness
Cá bhfuilir, a Íosa?                        Where are you, Jesus?

Tusa a saolaíodh gan dídean, You who were born without shelter
Tusa a chuir an ruaig ar mhangairí You who banished the money-changers
Tusa a ghlac conair na croise, You who accepted the cross
Cá bhfuilir, a Íosa?                        Where are you, Jesus?

Féach ort sa mháinséar sínte, There you are lying in a manger
Féach ort i gceartlár daoine, There you are in all mankind
Féach ort i gcochall mo chroí-se, There you are within my heart
Chím anois tú, a Thiarna! At last I see you, Lord!

No comments:

Post a Comment